Rezidentské činnosti

Ako odborník na inžiniering v automobilovom odvetví máte možnosť profitovať z nášho know-how a z poradenských koncepcií a koncepcií riešení na požadovanom mieste. Náš kvalifikovaný a školený personál nielen poskytuje podporu na danom mieste, ale i zastupuje vašu spoločnosť s vysokým stupňom identifikácie, ako keby ste na danom mieste pôsobili vy sami.
Prostredníctvom našich skúseností, znalostí miestneho prostredia a dlhoročných vzťahov vám pomáhame odstraňovať problémy medzi vami a vašimi zákazníkmi. V mnohých prípadoch vieme problémy rozpoznať vopred a vypracovať rýchle riešenia, čím sa postaráme o bezproblémový priebeh.
 
•    Úspora času a nákladov
•    Profitujete z našej skúsenosti
•    Zlepšenie vzťahov so zákazníkmi, resp. zvýšenie spokojnosti zákazníkov
•    Zefektívnenie procesov