Vstupno-výstupná kontrola

Sortovacie/triediace a kontrolné práce
100% vstupné/ výstupné kontroly skladových zásob, prípadne výrobných liniek:
•    vizuálne kontroly
•    meranie dĺžok, hrúbok, špár a lícovania, odchýlok, uhlov, sily tlakom/ťahom, odporu
•    kontrola deformácie hmatom
•    kontrola hlučnosti- sluchom/hlukomerom
•    kontrola funkčnosti
•    kontrola / meranie momentov sily
•    skúšky tesnosti pod tlakom
•    kontrola a oprava dielov